top of page

Am

Vision & Mission

EIN GWELEDIGAETH

Credwn y dylai'r gofal iechyd gorau fod ar gael ar lefel fyd-eang hollgynhwysol.

EIN CENHADAETH

Dod â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, ymchwilwyr, a sefydliadau ynghyd ym maes dylunio dyfeisiau meddygol i greu fideos addysgol, sy'n galluogi meddygon yn fyd-eang i ddarparu gwybodaeth arfer gorau i'r opsiynau gofal iechyd gorau.

PWY YDYM NI?

Sefydlwyd Dylunio Llawfeddygol a Phrosthetig (SPD) yn PDR ym 1999. Rydym yn rhan o Brifysgol Fetropolitan Caerdydd ac rydym yn canolbwyntio ar ymchwil a datblygu cymwysiadau gofal iechyd meddalwedd dylunio 3D a gweithgynhyrchu.

bottom of page